Ωράριο λειτουργίας ιατρείου

 Δευτέρα-Παρασκευή

 πρωινές ώρες

10.00πμ-13.30μμ

απόγευμα

18.00μμ-21.00μμ

 
Το Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια βελτιώνει σημαντικά την κλινική έκβαση σε ασθενείς με χρόνια έξω επικονδυλιτίδα του αγκώνα(Tennis Elbow) Μια διπλή-τυφλή, προοπτική, πολυκεντρική, ελεγχόμενη μελέτη σε 230 ασθενείς.
Δημοσιευμένη στο American Journal of sports medicine.

Allan K. Mishra, MD*,†,
Nebojsa V. Skrepnik, MD, PhD‡,
Scott G. Edwards, MD§,
Grant L. Jones, MD‖,
Steven Sampson, DO¶,
Doug A. Vermillion, MD#,
Matthew L. Ramsey, MD**,
David C. Karli, MD, MBA†† and
Arthur C. Rettig, MD‡‡

+ Author Affiliations

†Department of Orthopedic Surgery, Menlo Medical Clinic, Stanford University Medical Center, Menlo Park, California
‡Tucson Orthopaedic Institute, Tucson, Arizona
§Division of Hand and Elbow Surgery, Georgetown University Hospital, Washington, District of Columbia
‖Department of Orthopaedic Surgery, The Ohio State University, Columbus, Ohio
¶The Orthohealing Center and The Orthobiologic Institute, Los Angeles, California
#Orthopaedic Research Clinic, Anchorage, Alaska
**Department of Orthopaedic Surgery, Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania
††The Steadman Clinic, Vail, Colorado
‡‡Methodist Sports Medicine, Indianapolis, Indiana
Investigation performed at Department of Orthopaedic Surgery, Menlo Medical Clinic, Stanford University Medical Center, Menlo Park, California

Ιστορικό: Το αίσθημα νυγμού στην έξω πλευρά του αγκώνα και ο πόνος με αντίσταση στην έκταση του καρπού είναι κοινές εκδηλώσεις της έξω επικονδυλίτιδας , επίσης γνωστής και ως τον αγκώνα αντισφαίρισης. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP) είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία για την έξω επικονδυλίτιδα.

Σκοπός: να αξιολογηθεί η κλινική αξία της θεραπείας με PRP σε ασθενείς με χρόνια έξω επικονδυλίτιδα σε σύγκριση με μία ενεργή ομάδα ελέγχου.

Μελέτη Σχεδιασμός: τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή? Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων, 1.

Μέθοδοι: Ένα σύνολο από 230 ασθενείς με χρόνια έξω επικονδυλίτιδα αγκώνα υποβλήθηκαν σε θεραπεία σε 12 κέντρα άνω των 5 ετών. Όλοι οι ασθενείς είχαν τουλάχιστον 3 μήνες παρουσία των συμπτωμάτων και είχε αποτύχει η συμβατική θεραπεία. Δεν υπήρχαν διαφορές σε ασθενείς, καθώς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν PRP (n = 116) ή ενεργά στοιχεία ελέγχου (n = 114). Το PRP παρασκευάσθηκε από φλεβικό ολικό αίμα και περιείχε τόσο συμπυκνωμένα αιμοπετάλια όσο και λευκοκύτταρα. Αφού έγινε η τοπική αναισθησία, οι ασθενείς δέχθηκαν μια έγχυση με ή χωρίς PRP. Στους ασθενείς και τους ερευνητές παρέμεινε τυφλή η ομάδα θεραπείας σε όλη τη μελέτη.

Αποτελέσματα: τα αποτελέσματα των ασθενών παρακολουθήθηκαν για μέχρι και 24 εβδομάδες. Στις 12 εβδομάδες (n = 192), οι PRP-ασθενείς ανέφεραν βελτίωση 55,1% στις βαθμολογίες πόνου τους σε σύγκριση με το 47,4% στην ενεργή ομάδα ελέγχου (Ρ = 0,094). Στις 24 εβδομάδες (n = 119), οι PRP-ασθενείς ανέφεραν βελτίωση 71,5% στις βαθμολογίες πόνου τους σε σύγκριση με το 56,1% στην ομάδα ελέγχου (Ρ = 0,027). Το ποσοστό των ασθενών που ανέφεραν σημαντική ευαισθησία αγκώνα στις 12 εβδομάδες ήταν 37,4% στην ομάδα του PRP έναντι 48,4% στην ομάδα ελέγχου (P = .036). Στις 24 εβδομάδες, 29,1% των ασθενών που έλαβαν PRP ανέφεραν σημαντική ενόχληση στον αγκώνα έναντι 54,0% στην ομάδα ελέγχου (Ρ <.001). Τα ποσοστά επιτυχίας για ασθενείς με 24 εβδομάδες παρακολούθησης ήταν 83,9% στην ομάδα του PRP σε σύγκριση με το 68,3% στην ομάδα ελέγχου (Ρ = .012). Δεν σημειώθηκαν σημαντικές επιπλοκές σε καμία ομάδα.

Συμπέρασμα: Η θεραπεία της έξω επικονδυλίτιδας με εμπλουτισμένο με λευκοκύτταρα PRP είναι ασφαλής και οδηγεί σε κλινικά σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.
Πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια ή υαλουρονικό οξύ στη αντιμετώπιση των Οστεοχόνδρινων βλαβών του αστραγάλου

Omer Mei - Dan , MD * † ,
Michael R. Carmont , FRCS ( Tr & Orth ) ‡ ,
Lior Laver , MD † ,
Gideon Mann , MD † § ,
Nicola Maffulli , MD , MS , PhD , FRCS ( Orth ) ‖ και
Meir Nyska , MD †
Am J Sports Med March 2012 vol. 40 no. 3 534-541

† Τμήμα Ορθοπαιδικής Χειρουργικής , Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Meir , Kfar - Saba , Ισραήλ
‡ Princess Royal Hospital , Telford , Ηνωμένο Βασίλειο
§ Ribstein Κέντρο Αθλητιατρικής Επιστημών και Έρευνας , Ινστιτούτο Wingate , Νετάνια , Ισραήλ
‖ Queen Mary University of London , Κέντρο για τον αθλητισμό και την άσκηση Ιατρικής , Barts και το London School of Medicine and Dentistry , Mile End Hospital , London , Ηνωμένο Βασίλειο
Έρευνα που εκτελούνται στο Τμήμα Ορθοπεδικής Χειρουργικής , Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Meir , Kfar - Saba , Ισραήλ
↵ * Omer Mei - Dan , MD , Τμήμα Ορθοπεδικής Χειρουργικής , Meir University Hospital , 59 Tchernichovsky Street, Kfar - Saba , Ισραήλ ( e -mail : omer@extremegate.com ) .

Δημοσιεύτηκε στο:
Am J Sports Med March 2012 vol. 40 no. 3 534-541

Ιστορικό : Οι μη εγχειρητικές επιλογές για οστεοχόνδρινες βλάβες ( OCLs ) του θόλου του αστραγάλου είναι περιορισμένη , και επί του παρόντος , υπάρχει έλλειψη επιστημονικών αποδείξεων για την κατάλληλη μέθοδο αντιμετώπισης .

Σκοπός: να αξιολογηθεί η βραχυπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του πλάσματος πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP ) σε σύγκριση με το υαλουρονικό οξύ (ΗΑ) στη μείωση του πόνου και την αναπηρία που προκαλείται από OCLs του αστραγάλου .

Μελέτη Σχεδιασμός : τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή ? Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων , 2 .

Μέθοδοι : Τριάντα δύο ασθενείς ηλικίας 18 έως 60 ετών διατέθηκαν σε επεξεργασία με ενδο -αρθρικές ενέσεις είτε ΗΑ (ομάδα 1 ) ή PRP (πλάσμα πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες [ PRGF ] τεχνική , ομάδα 2) για OCLs του αστραγάλου . Τριάντα OCLs , 15 ανά σκέλος , έλαβε 3 συνεχόμενες θεραπευτικές ενδο - αρθρικές ενέσεις και παρακολουθήθηκαν για 28 εβδομάδες. Η αποτελεσματικότητα των ενέσεων στη μείωση του πόνου και τη βελτίωση της λειτουργίας εκτιμήθηκε σε κάθε επίσκεψη χρησιμοποιώντας την κλίμακα της American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS) Ankle-Hindfoot Scale (AHFS); a visual analog scale ( VAS) για τον πόνο , δυσκαμψία , και τη λειτουργικότητα και η υποκειμενική συνολική βαθμολογία λειτουργικότητας.

Αποτελέσματα : Η πλειοψηφία των ασθενών ήταν άνδρες ( n = 23 ? 79%) . Το σκορ AHFS βελτιώθηκε από 66 και 68 έως 78 και 92 των ομάδων 1 και 2 , αντίστοιχα , από την έναρξη έως την εβδομάδα 28 ( p < .0001 ) , ευνοώντας το PRP ( P < .05 ) . Μέση τιμή για το VAS σκορ ( 1 = ασυμπτωματική , 10 = σοβαρά συμπτώματα ) μειώθηκε για τον πόνο (ομάδα 1 : 05.06 - 03.01 ? Ομάδα 2 : 4,1 - 0,9 ) , δυσκαμψία (ομάδα 1 : 05.01 έως 02.09 ? Ομάδα 2 : 5,0 - 0,8 ) , και λειτουργικότητα (ομάδα 1 : 05.08 με 03.05 ? ομάδα 2 : 4,7 - 0,8 ), από την έναρξη έως την 28 εβδομάδα ( p < .0001 ) , ευνοώντας το PRP ( P < .05 για την ακαμψία , P < .01 για τη λειτουργικότητα , p> .05 και για πόνο ) . Το σκόρ για την υποκειμενική λειτουργικότητα , αναφερόμενη σε μια κλίμακα από 0 έως 100 ( με 100 αντιπροσωπεύει υγιή, προ τραυματισμού κίμακα) βελτιώθηκε από 56 και 58 κατά την έναρξη σε 73 και 91, μέχρι την εβδομάδα 28 για τις ομάδες 1 και 2 , αντίστοιχα ( Ρ < 0,01 υπέρ του PRP ) .

Συμπέρασμα : Οι Οστεοχόνδρινες βλάβες του αστραγάλου που αντιμετωπίστηκαν με ενδο -αρθρικές ενέσεις του PRP και ΗΑ οδήγησε σε μείωση στις βαθμολογίες πόνου και αύξηση της λειτουργικότητας για τουλάχιστον 6 μήνες , με ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες .Το Πλούσιο σε αιμοπετάλια πλάσμα οδήγησε σε σημαντικά καλύτερη έκβαση από ό, τι HA .
Οι επιπτώσεις του χαμηλού επιπέδου θεραπείας με λέιζερ και εκκεντρων Ασκήσεων στη θεραπεία των ερασιτεχνών αθλητών με χρόνιες Τενοντοπάθεια Αχιλλείου.

American Journal of Sports Medicine.

Apostolos Stergioulas,
Marianna Stergioula,
Reidar Aarskog,
Rodrigo A. B. Lopes-Martins,
and Jan M. Bjordal

Ιστορικό: η θεραπεία με έκκεντρες ασκήσεις (ΕΑ) συνιστάται για τη θεραπεία της τενοντίτιδας του Αχιλλείου, αλλά η κλινική επίπτωση από την θεραπεία με ΕΑ προσδίδει μια αργή έναρξη.

Υπόθεση: Η προσθήκη θεραπείας με λέιζερ χαμηλής ισχύος (LLLT) σε συνδυασμό με EE μπορεί να προκαλέσει πιο ταχεία κλινική βελτίωση.

Μελέτη Σχεδιασμός: τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη.
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων, 1.

Μέθοδοι: Ένα σύνολο από 52 ερασιτέχνες αθλητές με χρόνια συμπτώματα τενοντίτιδας Αχιλλέας τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδες που έλαβαν είτε EE + LLLT ή της EE + LLLT εικονικής θεραπείας πάνω από 8 εβδομάδες σε ένα τυφλό μοντέλο. Η Χαμηλης ισχύος θεραπεία με λέιζερ (λ = 820 nm) χορηγήθηκε σε 12 συνεδρίες με ακτινοβόληση σε 6 σημεία κατά μήκος του Αχίλλειου τένοντα με μια πυκνότητα ισχύος των 60 mW/cm2 και μια συνολική δόση 5,4 J ανά συνεδρία.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα των αναλύσεων απέδειξαν ότι η ένταση του πόνου κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας για την 100-mm Visual Analog Scale, ήταν σημαντικά χαμηλότερες στην ομάδα LLLT από ό, τι στην ομάδα της εικονικής θεραπείας LLLT, με 53,6 χιλιοστά έναντι 71,5 mm (Ρ = 0,0003) στις 4 εβδομάδες, 37,3 χιλιοστά έναντι 62,8 χιλιοστά (Ρ = 0,0002) στις 8 εβδομάδες, και 33,0 χιλιοστά έναντι 53,0 χιλιοστά (Ρ = 0,007) στις 12 εβδομάδες μετά την τυχαιοποίηση. Οι δευτερεύουσες μετρήσεις της πρωινής δυσκαμψίας, που αναδυκνύεται με την ραχιαία κάμψη,της ευαισθησίας στη ψηλάφηση και του τριγμού έδειξε το ίδιο μοτίβο υπέρ της LLLT ομάδας.

Συμπέρασμα:Η Χαμηλής ισχύος θεραπεία με λέιζερ, με τις παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη, επιταχύνει την κλινική ανάρρωση από χρόνιες τενοντοπάθειες του Αχιλλείου όταν προστίθεται σε μια θεραπευτική αγωγή με EE. Για την ομάδα LLLT, τα αποτελέσματα σε 4 εβδομάδες ήταν παρόμοια με τα αποτελέσματα της ομάδας της εικονικής θεραπείας με LLLT μετά από 12 εβδομάδες.


 


Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας με χαμηλού επιπέδου λέιζερ στη διαχείριση του πόνου στον αυχένα: μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων θεραπειών με εικονικό φάρμακο ή δραστική ουσία σε ελεγχόμενες δοκιμές

Dr Roberta T Chow MBBS Prof Mark I Johnson PhD b, Prof Rodrigo AB Lopes-Martins PhD c, Prof Jan M Bjordal PT d e
The Lancet, Τόμος 374, Τεύχος 9705, σελίδες 1897-1908, 5 Δεκ. 2009

Περίληψη

Ο πόνος στον αυχένα είναι μια κοινή και δαπανηρή πάθηση για την οποία η φαρμακολογική αντιμετώπιση έχει περιορισμένα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα και τις παρενέργειες. Η Χαμηλού επιπέδου θεραπεία με λέιζερ (LLLT) είναι μια μη επεμβατική θεραπεία για τον πόνο στον αυχένα, στην οποία μη θερμική ακτινοβολία λέιζερ εφαρμόζεται στις περιοχές του πόνου. Κάναμε μια συστηματική ανασκόπηση και μέτα-ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της LLLT στο πόνο του αυχένα.

Μέθοδοι

Ψάξαμε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων συγκρίνοντας την αποτελεσματικότητα της LLLT χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μήκος κύματος με εικονικό φάρμακο ή με ενεργό έλεγχο σε οξύ ή χρόνιο πόνο στον αυχένα. Το μέγεθος επίδρασης για την κύρια έκβαση, η ένταση του πόνου, ορίστηκε ως μια συγκεντρωτική εκτίμηση της μέσης διαφορά στη μεταβολή σε mm επί 100 χιλιοστά στην οπτική αναλογική κλίμακα.(VSO)

Ευρήματα

Εντοπίσαμε 16 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που περιελάμβαναν συνολικά 820 ασθενείς. Στon οξύ πόνο στον αυχένα, τα αποτελέσματα των δύο μελετών έδειξε σχετικό κίνδυνο (RR) 1,69 (95% CI 1.22 -2 • 33) για τη βελτίωση του πόνου της LLLT έναντι του εικονικού φαρμάκου. Πέντε μελέτες του χρόνιου πόνου στον αυχένα έδειξαν μια RR για τη βελτίωση του πόνου των 4,05 (2,74 -5 • 98) της LLLT. Οι ασθενείς σε 11 μελέτες αναφέρουν μεταβολές στην οπτική αναλογική κλίμακα είχε ένταση του πόνου μειώθηκε κατά 19,86 χιλιοστά (10.04 -29 • 68). Επτά μελέτες που προβλέπουν παρακολούθηση των δεδομένων για 1-22 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, με βραχυπρόθεσμη ανακούφιση του πόνου καταδεικνύουν μεσοπρόθεσμα μείωση 22,07 χιλιοστά (17,42 -26 • 72). Οι Παρενέργειες από LLLT ήταν ήπιες και δεν διαφέρουν από εκείνα του εικονικού φαρμάκου.

Ερμηνεία

Τα αποτελέσματα της ανασκόπηση και Μέτα- ανάλυσης δείχνουν ότι το LLLT μειώνει τον πόνο αμέσως μετά τη θεραπεία στην οξεία φάση και μέχρι 22 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας σε ασθενείς με χρόνιο πόνο στον αυχένα.H θεραπεία με Χαμηλής ισχύος λέιζερ διευκολύνει την επιφανειακή επούλωση τραυμάτων στον άνθρωπο: Μια τριπλή - τυφλή , ελεγχόμενη με εικονική θεραπεία μελέτη.

Ty J. Hopkins , * Todd A. McLoda , † Jeff Γ. Seegmiller , ‡ και G. David Baxter .
J Athl Train. 2004 Jul-Sep; 39(3): 223–229

Στόχος

Η Χαμηλής ισχύος θεραπεία με λέιζερ ( LLLT ) έχει προωθηθεί για τις ευεργετικές επιπτώσεις του στην επούλωση των ιστών και την ανακούφιση από τον πόνο . Ωστόσο , σύμφωνα με τα αποτελέσματα των in vivo μελέτες, η αποτελεσματικότητα αυτής της θεραπείας ποικίλλει. Σκοπός μας ήταν να αξιολογήσουμε τις υποτιθέμενες επιπτώσεις της LLLT στην επούλωση χρησιμοποιώντας ένα πειραματικό μοντέλο τραύματος .

Σχεδιασμός και Περιβάλλον:
Χρησιμοποιήσαμε μια τυχαιοποιημένη , τριπλή- τυφλή , ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη με 2 εντός – θέματος παραγόντων ( των πληγών και του χρόνου ) και 1 παράγοντα μεταξύ των υποκειμένων ( ομάδα) . Τα στοιχεία συλλέχθηκαν στο εργαστηριακό περιβάλλον.

Θέματα
Είκοσι - δύο υγιή άτομα ( ηλικία = 21 ± 1 χρονών, ύψος = 175,6 ± 9,8 εκατοστά , βάρος = 76,2 ± 14,2 kg ) .

Μετρήσεις
Δύο τυποποιημένα 1.27 - cm2 τραύματα δημιουργήθηκαν στο πρόσθιο αντιβράχιο. Μετά τον καθαρισμό του τραύματος , τυποποιημένες ψηφιακές φωτογραφίες καταγράφηκαν . Κάθε άτομο έλαβε στη συνέχεια LLLT ( 8 J/cm2 Χρόνο θεραπείας = 2 λεπτά, 5 δευτερόλεπτα Ρυθμό παλμού = 700 Hz ) σε 1 από τα 2 τυχαία επιλεγμένα τραύματα είτε από ένα λέιζερ με εικονική θεραπεία . Οι ασθενείς προσήλθαν πίσω στο εργαστήριο κατά τις ημέρες 2 έως 10 για να φωτογραφηθούν και να λάβουν LLLT ,και την ημέρα 20 να φωτογραφηθούν . Τα δεδομένα αναλύθηκαν για τη σύσπαση των τραυμάτων ( περιοχή ) , αλλαγή χρώματος (κόκκινο ) , και τη φωτεινότητα.

Αποτελέσματα :
Στις ημέρες 6 , 8 και 10 παρακολούθησης οι δοκιμές αποκάλυψαν ότι η ομάδα laser είχε μικρότερα τραύματα από την ομάδα με εικονικό laser τόσο για τη θεραπεία και των μη επεξεργασμένων πληγές ( P < .05 ) .Σε Καμία ομάδα × πληγή × χρονικές δεν εντοπίστηκαν διαφορές για τις χρωματικές διαφορές σε κόκκινο ή φωτεινότητα .

Συμπεράσματα :

Η LLLT οδήγησε σε βελτιωμένη επούλωση όπως μετράται με την συστολή τραύματος . Τα μη επεξεργασμένα τραύματα σε ασθενείς που ελάμβαναν LLLT θεραπεία παρουσίασαν μεγαλύτερη επούλωση τραύματος σε σχέση από τις πληγές της ομάδας με εικονική θεραπεία , που συνάγει στο ότι το LLLT μπορεί να παράγει μια έμμεση θεραπευτική επίδραση στους περιβάλλοντες ιστούς . Αυτά τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι LLLT είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να διευκολυνθεί η επούλωση τραύματος μερικού πάχους.

  Καλώς ήρθατε στο ιατρείο μου.

 
Η διατήρηση της ποιότητας ζωής των ασθενών αποτελούν τον στόχο της καθημερινής θεραπευτικής μου πρακτικής.
Γι'αυτό προσφέρονται ιατρικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους θεραπείας που αφορούν την αρθροσκοπική χειρουργική για την αντιμετώπιση αθλητικών κακώσεων και τραυματισμών,τις επανορθωτικές επεμβάσεις αποκατάστασης μεγάλων και μικρών αρθρώσεων  με έμφαση στις ελάχιστα επεμβατικά χειρουργικές τεχνικές(M.I.S)και την τραυματολογία.
Μεγάλη σημασία έχει δοθεί στο τομέα της συντηρητικής αντιμετώπισης των ορθοπαιδικών παθήσεων και τραυματισμών.
Στο πλαίσιο αυτό το ιατρείο  έχει επανδρωθεί με την πλέον σύγχρονη συσκευή Laser το M.I.D PRO LASER με μεγάλη δυνατότητα επιτυχών θεραπευτικών αποτελεσμάτων  σε ένα ευρύ φάσμα ορθοπαιδικών παθήσεων όπως οσφυϊκές και αυχενικές δισκοκήλες,τενοντοπάθειες,τάχιστη μετατραυματική αποκατάσταση, οστεοαρθρίτιδα γονάτων,σπονδυλικής στήλης,χωρίς παρενέργειες,αποφεύγοντας την μακροχρόνια λήψη επιβλαβών για τον οργανισμό φαρμάκων.  
Παράλληλα η χρήση του διαγνωστικού υπερήχου του μυοσκελετικού συστήματος συμβάλει αποφασιστικά στη διάγνωση και την λύση των εκάστοτε διαφοροδιαγνωστικών προβλημάτων.
 Τέλος η μέθοδος βιολογικής θεραπείας με την χρήση αυτόλογων  αυξητικών παραγόντων από ενεργοποιημένα αιμοπετάλια (P.R.P) καθώς και άλλες εναλλακτικές ενέσιμες θεραπείες(Υαλουρονικό οξύ,Κολλαγόνο κ.α) που εφαρμόζονται υπό την καθοδήγηση υπερήχου ενισχύουν σημαντικά τις προηγμένες θεραπευτικές επιλογές που μπορούν  να χρησιμοποιηθούν για την ίαση των ασθενών 
Το ιατρείο  βρίσκεται στην διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 53, Σίνδος Θεσσαλονίκης .
Για να κλείσετε ραντεβού καλέστε στο σταθ: 2310795858 ή στο κιν: 6976889349
Διενεργούνται κατ'οίκον επισκέψεις κατόπιν συνεννόησης.
Πιστοποιημένος για συνταγογράφηση και έκδοση παραπεμπτικών (ακτινογραφίες,μαγνητικές,οστεοπόρωση,φυσικοθεραπείες κ.α)για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΠΥ.
 
 
 
UA-35905416-1 http://orthopaidikos​-sindos.gr